Tiểu sử Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Đồng Huy

Thứ tư - 14/12/2022 02:12

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Đồng Huy

18 giờ 45 ngày 03 tháng 01 năm 2010 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Sửu) tại tu viện Vạn Hạnh (làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Đức trưởng lão Hoà thượng Thượng Đồng hạ Huy an nhiên thị tịch. Sáng nay 18/12/2016 nhằm ngày 20/11/2016 Tăng - Ni và Phật tử đã tổ chức lễ huý kỵ cho Ngài tại tu viện Vạn Hạnh. BBT Website xin chuyển tải sơ lược tiểu sử của Ngài.
TIỂU SỬ ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG HUY
(1919 - 2010)
 
Nguồn: Thượng Tọa Thích Đồng Bổn
Hòa thượng thế danh Phan Văn Đa, tự Thanh Tùng, pháp danh Đồng Huy, pháp hiệu Trí Thắng thuộc đời 43 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Ngài sinh năm 1919, tại làng Lãnh Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là ông Phan Thanh Quyến, thân mẫu là bà Huỳnh Thị Trợ. Hòa thượng là người con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Ngài mồ côi cha từ thuở nhỏ nên sống với ông bà nội. Lớn lên, Ngài theo mẹ vào Nam sinh sống bằng nghề thợ may tại Phan Thiết (Bình Thuận).

Vốn sinh trưởng trong một gia đình kính tin Tam Bảo, sớm bén duyên Phật pháp, năm 1938, lúc vừa tròn 19 tuổi, Hòa thượng được sự đồng ý của mẹ cho xuất gia quy y với Thiền sư Hưng Từ, pháp danh Thị Lạc, pháp hiệu Hạnh Thiện và Ngài tu học tại chùa Long Đoàn, núi Trà Cú (Bình Thuận).

Năm 1942, được sự cho phép của bổn sư, Ngài thọ giới Sa di tại chùa Hưng Khánh (Bình Định). Sau đó, Ngài học luật với Hòa thượng Huyền Ý tại chùa Liên Tôn (Bình Định).

Năm 1943, Hòa thượng đã trúng tuyển vào Phật học đường Lưỡng Xuyên (Trà Vinh).

Năm 1945, phong trào Cách mạng Tháng 8 nổi lên, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Hòa thượng tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau khi đình chiến, năm 1955, Hòa thượng trở về tu học tại chùa Phú Thạnh (Phú Nhuận, Sài Gòn). Cùng năm này, Ngài đã cầu pháp với Hòa thượng Thiện Hòa và nhập học tại Phật học đường Nam Việt (chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, Sài Gòn).

Năm 1956, Hòa thượng được thọ tam đàn Cụ túc tại chùa Pháp Hội (Chợ Lớn, Sài Gòn) do Hòa thượng Hành Trụ làm Đàn đầu.

Từ năm 1960 đến năm 1963, Ngài được Hòa thượng Thiện Hòa phân bổ về trụ trì chùa Đại Tòng Lâm nhằm tiếp tục trùng tu và chăm lo Phật sự tại nơi này.

Năm 1964, Ngài xin phép Hòa thượng Thiện Hòa thôi đảm nhiệm công việc trụ trì để theo học lớp chuyên khoa Phật học tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Tại Phật học viện., Ngài đảm nhiệm công việc Tri sự nhằm chăm lo đời sống kinh tế.

Từ năm 1964-1970, Ngài được Giáo hội điều về làm Ban Quản trang An Dưỡng Địa, Phú Lâm, Chợ Lớn. Trong thời gian này, Ngài là thành viên sáng lập hãng nước tương vị trai Lá Bồ Đề tại chùa Giác Sanh, Phú Thọ, Chợ Lớn.
 
Năm 1970, Ngài khai sơn tu viện Vạn Hạnh tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, Hòa Thượng tiếp tục khai khẩn trên 300 hécta đất để giúp cho Tăng Ni và Phật tử có nơi sinh sống và tu học.
Hoà thượng thượng Đồng hạ Huy tại Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT trong lễ tổng kết Huân tu năm 2008, chụp cùng cố Hoà thượng Viện chủ Viện Chuyên Tu và đại đức Thích Thiện Thuận
Năm 1990, Hòa thượng sáng lập các chùa: Vạn Thiện, Vạn Phước, Vạn An và trùng tu lần thứ nhất tu viện Vạn Hạnh. Ngoài ra, Ngài còn khai hoang thêm 20 hécta đất trên sườn núi Thị Vãi (Bà Rịa-Vũng Tàu) để trồng rừng, đồng thời còn lập ra nhiều am thất để cho chư Tăng có nơi tu học.
Năm 1992, Hòa thượng bổn sư Hưng Từ viên tịch, giao tổ đình Pháp Hội cho Ngài, nhưng Hòa thượng giao lại cho pháp đệ là Thượng tọa Thích Ấn Chánh trông coi và xây dựng, hướng dẫn chư Tăng, tín đồ tu học.

Năm 2000, Hòa thượng tiếp tục trùng tu lần thứ 2 tu viện Vạn Hạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tu học cho Tăng chúng và Phật tử địa phương.

Ngoài những Phật sự trên, Hòa thượng còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội để đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.
- Năm 1972, được sự tín nhiệm của toàn thể Tăng ni và Phật tử, Hòa thượng giữ chức vụ Phó Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Phước Tuy, kiêm Chánh Đại diện Phật giáo quận Long Lễ và Chánh Đại diện khu tự trị Phật giáo làng Vạn Hạnh.
- Năm 1977, Hòa thượng làm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai, đồng thời tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành.
- Năm 1981, Hòa thượng là Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai.
- Năm 1986, Hòa thượng làm Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, kiêm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành.
- Năm 1989, Hòa thượng làm Trưởng Ban Vận động mở lớp giáo lý và thành lập trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm.
- Năm 1990, Ngài là Phó Ban Giám đốc Đại Tòng Lâm, đặc trách giám luật.
- Năm 1992 cho đến cuối đời, Ngài là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng ni tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu suốt 4 nhiệm kỳ.
- Tại Đại hội Phật giáo khóa IV (1997), Ngài được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và được suy cử vào Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngài được bầu làm Trưởng Ban Quản trị Đại Tòng Lâm.
- Năm 2002, Ngài được bầu làm Ủy viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Năm 2009, vì tuổi cao sức yếu, nhưng được sự tín nhiệm của Tăng ni, Ngài vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa IV (2007-2012)
 
Bằng giới đức trang nghiêm thanh tịnh, là bậc mô phạm chốn Tòng Lâm, Hòa Thượng đã được cung thỉnh đảm nhận các vị trí qua các Đại Giới Đàn sau:
  • Đệ nhị Tôn chứng Tăng già, Giới đàn chùa Long Hoa, Long Đất, Đồng Nai vào năm 1976.
  • Giáo thọ A Xà Lê, Giới đàn chùa Long Thiền, Biên Hòa, Đồng Nai do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 1984.
  • Trưởng Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Thiện Hòa I, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức năm 1993.
  • Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Thiện Hòa II, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào năm 1996.
  • Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Thiện Hòa III, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào năm 2000.
  • Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Thiện Hòa IV, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào năm 2003.
  • Hòa thượng Đàn đầu Đại Giới Đàn Thiện Hòa V, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức năm 2006.
  • Hòa thượng Đàn đầu Đại Giới Đàn Thiện Hòa VI, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức năm 2009.
  • Ngoài công tác Phật sự đa đoan và lòng nhiệt tâm hướng dẫn chư Tăng Ni cùng Phật tử tu học, Hòa thượng còn dành nhiều thời gian phiên dịch về Luật tạng. Ngài để lại cho hậu thế các dịch phẩm sau:
1.Tứ Phần Luật Tạng...........................  60 quyển
2. Luật Học ......................................... 01 quyển
3. Tỳ Kheo Ni Sao ............................... 03 quyển
4. Luật Học Cương Yếu ....................... 01 quyển
5. Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa ............. 01 quyển
6. Phạm Võng Lược Sớ....................... .10 quyển
7. Tỳ Kheo Tăng Sao............................  03 quyển
8. Luật Tứ Phần Như Thích....................  
9. Yết Ma Đại Cương...........................   01 quyển
10. Phật Học Diễn Giảng........................  
11. Tỳ Kheo Giới Bổn Lược Giải ............ 01 tập
12. Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Giải ........ 01 tập
 
Mặc dầu Hòa Thượng là bậc “thạch trụ” chốn già lam, các pháp hữu vi vốn hữu hình hữu hoại, tâm thân tứ đại của Ngài cũng bắt đầu rệu rã theo lẽ vô thường, Hòa Thượng đã xả báo thân an nhiên thị tịch vào lúc 18 giờ 45 ngày 03 tháng 01 năm 2010 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Sửu) tại tu viện Vạn Hạnh (làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), trụ thế 90 năm với 55 hạ lạp. Hòa Thượng ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn và sự mất mát lớn cho Giáo Hội và môn đồ tứ chúng.

Suốt một đời tận tụy cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, với hạnh nguyện vô ngã vị tha, Ngài để lại cho hàng hậu học tấm gương đạo hạnh sáng ngời. Vì lẽ đó, năm nay Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lấy hồng danh của Ngài làm Tôn hiệu cho Đại Giới Đàn, nhằm khuyến tấn cho giới tử lập chí noi theo đạo hạnh của Ngài để nỗ lực tinh chuyên tu trì Giới – Định – Tuệ tiến lên bờ giác.

Nam-mô khai sơn Vạn Hạnh đường thượng từ Lâm Tế chánh tông tứ thập tam thế huý thượng Đồng hạ Huy hiệu Trí Thắng Hòa thượng giác linh.
Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây